G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB är ett företag inom skötsel, underhåll, nyanläggning samt markentreprenader för företag och fastighetsbolag med miljö och kvalitet i fokus.

Vi sköter och underhåller befintlig utemiljö, planterar träd, anlägger rabatter och gräsmattor samt nyanlägger och underhåller grönytor.

Vi erbjuder kvalitativa mark- och anläggningsarbeten till företag och Brf:er i Mälardalen. Genom vår gedigna kunskap och goda service finner vi effektiva lösningar som syftar till att skapa nöjda kunder.

Vi har vårt säte i Södertälje.

Exempel på arbeten vi utför:

  • Skötsel av utemiljö för kommunala fastigheter, Privata fastighetsbolag, BRF
  • Garantiskötsel vid entreprenad
  • Planteringar Stora som Små
  • Gräsklippning, grästrimning, träd samt buskbeskärningar.
  • Byggnation och plattsättning.
  • Markentreprenader, transport.
  • Snöröjning, sandning och sopning.